Diamantvinken

Afdrukken
nederlands: Diamantastrild of Diamantvink frans: Diamant à gouttelettes
engels: Diamond Firetail Finch duits: Diamantamadine

Diamantvinken komen in de natuur voor in Australië.
De diamantvink is ongeveer 12 centimeter groot.

Het verschil tussen beide geslachten is bij deze vogels niet of nauwelijks te zien. De zang is het enige bewijs dat het om een man gaat.

Diamantvinken kunt u per paar of in groep in de buitenvolière houden, Ze moeten wel voldoende ruimte hebben om te vliegen anders vervetten ze. Een ruime vlucht of voliére zijn hier aan te raden.

Diamantvinken kunnen in een buitenvolière gehouden worden, maar een nachthok, liefst vorstvrij is noodzakelijk om ze in optimale conditie te houden.

Diamantvinken eten als basis een zaadmengsel voor tropische vogels. Wat ook niet mag ontbreken is regelmatig trosgierst en eivoer. Af en toe kunt u wat kleine insecten en hun eitjes, poppen en larven verstrekken. Maagkiezel en grit moeten altijd beschikbaar zijn zodat de vogels het naar behoefte kunnen opnemen.

Mijn kweek:

Voor het ogenblik zijn er 2 koppels in de gemeenschapsvoliére aan het nestelen.